Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Imię i Nazwisko: Zdzisław Trzepizur

tel. stacjonarny: 32 271 63 40

e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl

 

Członek Zarządu, Dyrektor d/s Techniczno-Administracyjnych

Imię i Nazwisko: Ryszard Bęben

tel. stacjonarny: 32 271 66 40 wew. 118

e-mail: ryszard.beben@mosir.zabrze.pl

 

Członek Zarządu, Dyrektor d/s Strategii, Inwestycji i Rozwoju Sportu

Imię i Nazwisko: Andrzej Pilot

tel. stacjonarny: 32 271 66 40

e-mail: andrzej.pilot@mosir.zabrze.pl