Cennik HWS

 Hala Widowiskowo Sportowa w Zabrzu  ul. Matejki 6

L.p.

Nazwa Pozycji

Jednostka ceny

Cena w zł. brutto

 1.  

Arena główna

 

Boisko 100 x 50 (arena)

650,00 zł brutto/godz.

550,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 50 x 30 (sektor)

280,00 zł brutto/godz.

190,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 30 x 25 (kort)

160,00 zł brutto/godz.

100,00 zł brutto/godz. 1

 1.  

Sala gimnastyczna (86)

 

120,00 zł brutto/godz.

90,00 zł brutto/godz. 1

 1.  

Poziom 7,50

 

100,00 zł brutto/godz.

85,00 zł brutto/godz. 1

 1.  

Salka Squash

 

40,00 zł brutto/godz.

35,00 zł brutto/godz. 2

Karnet 5 wejść

150,00 zł brutto

 1.  

Sala konferencyjna

 

115,00 zł brutto/godz.

95,00 zł brutto/godz. 1

 1.  

Kawiarnia

 

75,00 zł brutto/godz.

65,00 zł brutto/godz. 1

 1.  

Wypożyczenie sprzętu

Stół do tenisa stołowego

20,00 zł brutto/godz.

15,00 zł brutto/godz. 2

Piłka (nożna, siatkowa, do kosza, squash’a,)

5,00 zł brutto/szt./godz.

Rakieta do squasha

12,00 zł brutto/szt./godz.

Rakietka do tenisa stoł.

5,00 zł brutto/szt.

 1.  

Dodatkowa szatnia

 

60,00 zł brutto

                  

 1 – Zniżka przysługuje klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym mającym swoją siedzibę w Zabrzu  za zgodą Zarządu.

 • Dodatkowy 5% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 50 godzin w skali miesiąca kalendarzowego3,
 • Dodatkowy 10% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 90 godzin w skali miesiąca kalendarzowego3.

2 – Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3 – Dodatkowe rabaty na wynajem nie sumują się.

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje Zarząd

UWAGA!!!

Za zgubienie lub zniszczenie klucza systemowego pracownicy pobierają opłatę w wysokości 70,00zł brutto

 

Cennik obowiązuje od dnia 15.02.2024

 

CENNIK OPŁAT

 Dotyczy powierzchni biurowych, magazynowych, usługowych i gastronomicznych

oraz wynajmu sprzętu i akcesoriów

Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6

L.p.

Nazwa Pozycji

Jednostka miary

Okres wynajmu

Cena w zł. netto

 1.  

Pomieszczenie biurowo - magazynowe

sztuka

miesiąc

500,00 zł1

+ 5 zł za każdy m2

 1.  

Pomieszczenie magazynowe

sztuka

miesiąc

30,00  zł1

+ 5 zł za każdy m2

 1.  

Stanowisko handlowo – usługowo - gastronomiczne

(Wewnątrz hali)

do 4m2

doba

100,00  zł1

miesiąc

500,00  zł1

powyżej 4m2 + za każdy m2 10 zł

doba

150,00  zł1

miesiąc

750,00  zł1

 1.  

Stanowisko handlowo – usługowo – gastronomiczne

 

(Teren przyległy do hali)

od 1m2 do 15m2

doba

150,00  zł1

miesiąc

1500,00  zł1

powyżej 15m2 do 25m2

doba

200,00  zł1

miesiąc

2000,00  zł1

powyżej 25m2 za każdy m2 + 15 zł

doba

250,00  zł1

miesiąc

2500,00  zł1

 1.  

Teren o powierzchni 1200 m2

m2

doba

1 500,00  zł1

 1.  

Teren pod plac manewrowy

 

miesiąc

Ustalana indywidualnie przez członka zarządu

 1.  

Stoły

sztuka

doba

8,00 zł3

 1.  

Krzesła

sztuka

doba

5,00 zł3

 1.  

Podium

sztuka

doba

50,00 zł3

 1.  

Nagłośnienie

komplet

doba

500,00 zł + obsługa 2,3

 1.  

Barierki

sztuka

doba

30,00 zł3

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – dodatkowa odpłatność za media – energia elektryczna, zużyta woda (wysokość odpłatności uzależniona od wynajmu, w szczególności od rodzaju instalowanych urządzeń),dodatkowa odpłatność za obsługę pracownika 30,00 zł netto/godz. (na podstawie umowy cywilno-prawnej).

2 - dodatkowa odpłatność za obsługę pracownika 30,00 zł netto/godz. (na podstawie umowy cywilno-prawnej).

3 – w przypadku wynajmu po za teren Hali Widowiskowo-Sportowej transport i montaż jest wyceniany indywidualnie.

 

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje Zarząd

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022r.