Cennik HWS

Arena główna 1 sektor: 165,00 zł/godz.
  115,00 zł/godz.1
1 kort 75,00 zł/godz.
    55,00 zł/godz.1
Sala gimnastyczna 86  

85,00 zł/godz.

65,00 zł/godz.1

Poziom 7,50  

75,00 zł/godz.

55,00 zł/godz.1

Salka Squash  

35,00 zł/godz.

26,25 zł/godz.2

  Karnet 5 wejść 140,00 zł
Ring Bokserski  

75,00 zł/godz.

55,00 zł/godz1

wynajem poza obiekt3 1 200,00 zł/doba

Badminton (01.06-30.09)

 

25,00 zł/godz.

20,00 zł/godz.2

  Karnet 5 wejść 100,00 zł/godz.
Sala konferencyjna  

80,00 zł/godz.

60,00 zł/godz.1

Kawiarnia  

45,00 zł/godz.

35,00 zł/godz.1

Dodatkowa szatnia   40,00 zł/godz.
Opłaty za wypożyczenie: stół do tenisa stołowego

15,00 zł/godz.

12,00 zł/godz.2

piłka (nożna, siatkowa, do kosza, squash, tenis) 2,50 zł/szt./godz.
rakieta do squasha, tenisa 12,00 zł/szt./godz.
rakietka do tenisa stołowego 3,00 zł/szt.
  rakietka do badmintona 5,00 zł/szt.
  lotka do badmintona 2,00 zł szt.

Podane ceny są cenami brutto.

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje Zarząd.

1 zniżka przysługuje klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, mającym swoją siedzibę w Zabrzu za zgodą Zarządu,

2 prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym toższamość,

3 kwota nie obejmuje kosztów montażu, demontażu oraz transportu

 

UWAGA!!!

Za zgubienie lub zniszczenie klucza systemowego pracownicy ochrony pobierają opłatę w wysokości 40,00zł brutto

Cennik obowiązuje od dnia 15.08.2019r.