Cennik HWS

Arena główna (od poniedziałku do piątku 14.00 - 6.00 oraz w weekendy i święta) Boisko 100 x 50 (arena)

550,00 zł/godz

   400,00 zł/godz.1

Boisko 50 x 30 (sektor)

200,00 zł/godz.

 130,00 zł/godz.1

Boisko 30 x 25 (kort)

100,00 zł/godz.

 65,00 zł/godz.1

Arena główna (od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 14.00) Boisko 100 x 50 (arena)

400,00 zł/godz.

  400,00 zł/godz.1

Boisko 50 x 30 (sektor)

150,00 zł/godz.

  130,00 zł/godz.1

Boisko 30 x 25 (kort)

80,00 zł/godz.

  65,00 zł/godz.1

Sala gimnastyczna (86)  

85,00 zł/godz.

  65,00 zł/godz.1

Poziom 7,50  

75,00 zł/godz.

55,00 zł/godz.1

Salka Squash  

35,00 zł/godz.

  26,25 zł/godz.2

  Karnet 5 wejść 140,00 zł
Ring Bokserski  

75,00 zł/godz.

55,00 zł/godz1

wynajem poza obiekt3 1 200,00 zł/doba
Sala konferencyjna  

80,00 zł/godz.

60,00 zł/godz.1

Kawiarnia  

45,00 zł/godz.

35,00 zł/godz.1

Wypożyczenie sprzętu: stół do tenisa stołowego

15,00 zł/godz.

12,00 zł/godz.2

piłka (nożna, siatkowa, do kosza, squash, tenis) 3,00 zł/szt./godz.
rakieta do squasha, tenisa 12,00 zł/szt./godz.
rakietka do tenisa stołowego 3,00 zł/szt.
Dodatkowa szatnia   40,00 zł

Podane ceny są cenami BRUTTO.

1 - zniżka przysługuje klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym mającym swoją siedzibę w Zabrzu za zgodą Zarządu.

  • Dodatkowy 5% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 50 godzin w skali miesiąca kalendarzowego4,
  • Dodatkowy 10% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 90 godzin w skali miesiąca kalendarzowego4,

2 - Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3 - Kwota nie obejmuje kosztów montażu, demontażu oraz transportu.

4 - Dodatkowe rabaty na wynajem nie sumują się.

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje Zarząd.

 

UWAGA!!!

Za zgubienie lub zniszczenie klucza systemowego pracownicy recepcji pobierają opłatę w wysokości 40,00zł brutto

Cennik obowiązuje od dnia 21.01.2021r.