Kontakt

Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o


ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze

tel. 32 271 66 40, fax. 32 271 63 40

sekretariat@mosir.zabrze.pl


Informacje podstawowe o firmie


KRS: 0000083858
REGON: 276854640
NIP: 648-23-56-252
Kapitał Zakładowy: 62 551 000,00 zł
BDO nr 000006050

Własność: 100% Gmina Miejska Zabrze
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piatku od 7.00 do 15.00
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Imię i Nazwisko: Sebastian Warzecha
tel. stacjonarny: 32 271 63 40
e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl
 

Członek Zarządu, Dyrektor d/s Techniczno-Administracyjnych

Imię i Nazwisko:
tel. stacjonarny: 32 271 66 40
e-mail:

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, Inwestycji i Rozwoju Sportu

Imię i Nazwisko:
tel. stacjonarny: 32 271 66 40
e-mail:
 

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko: Wojciech Kiljańczyk
tel. stacjonarny: 32 271 66 40

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko: Tomasz Kisiel
tel. stacjonarny: 32 271 66 40

Sekretarz Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko: Damian Dzieżyc
tel. stacjonarny: 32 271 66 40

Obiekty

Hale sportowe

Imię i Nazwisko: Wojciech Sowa
tel. komórkowy: +48 509 389 502
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.106
e-mail: wojciech.sowa@mosir.zabrze.pl

rezerwacje
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w. 101

Obiekty Basenowe i Inne

Imię i Nazwisko: Michał Widuch
tel. komórkowy: +48 531 566 932
tel. stacjonarny: 32 276 17 43 w.31
e-mail: michal.widuch@mosir.zabrze.pl

Obiekty Boiskowe

Imię i Nazwisko: Bartosz Stanisławiszyn
tel. komórkowy: +48 607 031 968
e-mail: bartosz.stanislawiszyn@mosir.zabrze.pl

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Imię i Nazwisko: Mirosław Zadoń
tel. komórkowy: +48 607 031 962
tel. stacjonarny: 32 278 57 11
e-mail: miroslaw.zadon@mosir.zabrze.pl

Magazyny Komercyjne

Imię i Nazwisko: Przemysław Kuśmierski
tel. komórkowy: +48 601 482 283
tel. stacjonarny: 32 271 72 73
e-mail: przemyslaw.kusmierski@mosir.zabrze.pl

Targowiska

Imię i Nazwisko: Grzegorz Szota
tel. komórkowy: +48 693 282 146
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.103
e-mail: grzegorz.szota@mosir.zabrze.pl

Willa Ambasador

Imię i Nazwisko: Wojciech Sowa
tel. komórkowy: +48 509 389 502
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w. 106
e-mail: ambasador@mosir.zabrze.pl

rezerwacje:
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w. 113

Pracownicy

Zastępca Dyrektora d/s Strategii i Rozwoju Sportu

Imię i Nazwisko: Jarosław Bryś
tel. komórkowy: +48 607 031 964
tel. stacjonarny: 32 271 63 40
e-mail: jaroslaw.brys@mosir.zabrze.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Imię i Nazwisko: Iwona Wróbel
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.109
e-mail: daneosobowe@mosir.zabrze.pl
Dział Organizacji i Rozwoju Sportu

Imię i Nazwisko: Wojciech Sowa
tel. komórkowy: +48 509 389 502
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.106
e-mail: wojciech.sowa@mosir.zabrze.pl

Dział Umów i Przetargów

Imię i Nazwisko: Agnieszka Misiak
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w. 102 lub 105
e-mail: agnieszka.misiak@mosir.zabrze.pl
 

Biuro Zarządu

Imię i Nazwisko: Beata Błaucik
tel. komórkowy: +48 601 420 138
tel. stacjonarny: 32 271 63 40
e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl

Dział Kadr i BHP

Imię i Nazwisko: Agata Gontal - Lis
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.109
e-mail: agata.lis@mosir.zabrze.pl
 

Dział Techniczny i Transportu

Imię i Nazwisko: Grzegorz Szota
tel. komórkowy: +48 693 282 146
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.103
e-mail: grzegorz.szota@mosir.zabrze.pl

Główny Księgowy, Prokurent

Imię i Nazwisko: Małgorzata Kośla
tel. komórkowy: +48 691 782 914
tel. stacjonarny: 32 271 66 40 w.124
e-mail: malgorzata.kosla@mosir.zabrze.pl