Cennik - boiska sportowe

L.p. Nazwa Pozycji Okres wynajmu Cena w zł. brutto
1.   Boisko trawiaste główne godzina 500,00 zł
2.   Boisko trawiaste treningowe godzina 300,00 zł
3.   Sala ogólnorozwojowa godzina 120,00 zł
4.   Stół do tenisa stołowego godzina 15,00 zł
5.   Szatnia sucha godzina 45,00 zł
6.   Szatnia mokra godzina 50,00 zł
7.   Zniszczenie lub zgubienie klucza   25,00 zł
8.   Uszkodzenie bramki piłkarskiej, sitki do bramki, stołu do tenisa stołowego   Wg. kosztorysu naprawy

Dopuszcza się możliwość indywidualnego ustalania stawek wynajmu pomieszczeń i urządzeń dla klubów i stowarzyszeń sportowych. W czasie ferii zimowych i letnich istnieje możliwość bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń i urządzeń klubom i stowarzyszeniom sportowym oraz grupom zorganizowanym dzieci i młodzieży za zgodą właściciela obiektu tj. Urząd Miasta Zabrze.

 

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje właściciel obiektu

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022r.