Cennik konserwacji i pielęgnacji boisk

L.p.

Nazwa Pozycji Jednostka miary Cena w zł. netto
1.   Wertykulacja m2 0,30 zł
2.   Szczotkowanie m2 0,30 zł
3.   Aeracja bolec pełny m2 0,40 zł
4.   Piaskowanie m2 0,40 zł
5.   Dosiew m2 0,35 zł
6.   Nawożenie m2 0,20 zł
7.   Oprysk m2 0,20 zł
8.   Koszenie m2 0,20 zł
9.   Malowanie linii   

300,00 zł

Podane ceny nie obejmują materiałów, tj. piasku do piaskowania, nasion do siewu, środków do oprysku i nawożenia. Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje właściciel obiektu

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022r.