Handel

Wynajem powierzchni pod usługi handlowe: 

Zarządzamy i wydzierżawiamy zabrzańskie targowiska rozmieszczonyne na terenie całego miasta. Targowiska posiadają punkty handlowe oraz miejsca przeznaczone pod handel obwoźny, dzięki czemu spełniają ważną rolę w rynku usług handlowych miasta Zabrze.