Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza ustny przetarg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości


Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu położona w Zabrzu przy ul. Rafała Copika, obręb Bielszowice:
- działka nr 3990/178 o pow. 0,0910 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/178 cena wywoławcza wynosi 148.096 zł.

 

 

plik do pobrania: Ogłoszenie o przetargu