ROCZNIE 16 TON MNIEJ PYŁÓW W ZABRZAŃSKIM POWIETRZU!

ROCZNIE 16 TON MNIEJ PYŁÓW W ZABRZAŃSKIM POWIETRZU!
W roku 2023 ZPEC Sp. z o.o. zakończył projekt „Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”– tym samym zakończył się proces dekarbonizacji

Spółka stała się jednym z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw ciepłowniczych, która nie produkuje ciepła ze źródeł węglowych. ZPEC Sp. z o.o. nie dostarcza już ciepła produkowanego w kotłowni lokalnej z węgla. Wykonano ogromną inwestycję - zakończony Projekt jest największą inwestycją zrealizowaną w historii działalności Spółki. Inwestycja dofinansowana była z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inwestycji wybudowana została sieć ciepłownicza dla osiedli Rokitnica i Helenka, o długości ponad 9 km. Głównym celem projektu jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ekologiczne ciepło systemowe.

Ta największa w historii firmy inwestycja przyniosła efekt ekologiczny:

- zmniejszenie zużycia energii o 64,102 GJ/rok

- spadek emisji gazów cieplarnianych  o 1572 Mg równoważnika CO2/ rok

- spadek emisji pyłów o 16,61 Mg/rok.