Program Zabrzańska Karta Mieszkańca wystartował!

Program Zabrzańska Karta Mieszkańca wystartował!
1 czerwca, w naszym mieście zainaugurowany został program Zabrzańska Karta Mieszkańca.

Jego głównym celem, oczywiście oprócz zaoferowania mieszkańcom konkretnych zniżek i promocji, jest ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji, wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej, promocja miasta, jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, a także zachęcenie – zarówno osób zamieszkałych w Zabrzu, jak i osób spoza Zabrza – do zameldowania się w naszym mieście. Partnerzy programu mogą liczyć na stałą promocję na miejskich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, na ulicach naszego miasta oraz w mediach, z którymi współpracuje zabrzański samorząd.

Szczegółowe informacje nt. Karty Mieszkańca znajdziecie na dedykowanej programowi stronie internetowej: https://kartamieszkanca.miastozabrze.pl/ (znajdziecie tam m.in. aktualne wnioski do pobrania oraz informacje o partnerach programu – ich lista będzie aktualizowana na bieżąco).

 

Źródło : UM Zabrze