Opłata targowa

dotyczy: poboru opłaty targowej


Niniejszym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. informuje,
iż podjął działania przeciwepidemiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia COVID – 19, a także w celu ograniczenia ryzyka zakażenia pracowników wykonujących czynności inkasenta, ograniczając czasowo
od 17.03.2020 r. do odwołania, pobór dziennych opłat targowych na terenie miasta Zabrze oraz dziennych opłat eksploatacyjnych na terenie targowiska przy ul. Jagiełły w Zabrzu.