Oferta na dzierżawę terenu i lokalu na Kąpielisku Leśnym przy ul. Srebrnej 10 w Zabrzu

Oferta na dzierżawę terenu i lokalu na Kąpielisku Leśnym przy ul. Srebrnej 10 w Zabrzu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących dzierżawy:

- lokalu, o pow. użytkowej 323,02 m2 , tarasu o pow. 205,34 m2,

- terenu o powierzchni 322,00 m2 (po byłym parkingu rowerowym, ogrodzony przęsłami metalowymi)- znajdującego się na terenie Kąpieliska Leśnego, przy ul. Srebrnej 10 w Zabrzu.

 

Oferent musi się wykazać doświadczeniem w prowadzeniu min. 1 całorocznego punktu gastronomicznego przez okres co najmniej 3 lat, do nadal.

Kryterium wyboru oferty są:

- cena brutto waga 80%

- doświadczenie 20% ( za wykazanie się prowadzeniem 1 punktu gastronomicznego 10 pkt; za wykazanie się prowadzeniem 2 i więcej punktów gastronomicznych 20 pkt).

Oferty prosimy przesłać w terminie do: 30.11.2019r. do godz. 12.00 na e-mail :zamowienia@mosir.zabrze.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem MOSiR w Zabrzu tel. 032 271 63 40 wew. 107