Ekologiczna inwestycja ZPWiK Sp. z o.o.

Ekologiczna inwestycja ZPWiK Sp. z o.o.
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozyskało
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce
w Zabrzu”. Wartość przedsięwzięcia obecnie sięga ok. 30 milionów złotych,
a dofinansowanie szacowane jest na ok. 14 milionów złotych.

Inwestycja obejmuje modernizację części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła
również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości
płynnych. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni.
Celem tych działań jest przede wszystkim dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do
norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz
przepisów krajowych. Zgodnie z zawartą Umową, przebudowa oczyszczalni ścieków
Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Inwestycja przyczyni się do
dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych
inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.
Roboty budowlane trwają.