Maciejów

okolice boiska Orlik

Maciejów

teren na północ od ul. Nad Kanałem

Centrum

wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie ogrodu botanicznego

Centrum

zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i Hagera

Centrum

teren po byłej koksowni "Concordia" w rejonie ul. Hagera

Biskupice

zwał byłej KWK Zabrze-hałda "Ruda"

Biskupice

zwałowisko powydobywcze przy ul. Trębackiej

Biskupice

zwałowisko wydobywcze przy ul. Trębackiej

Mikulczyce

stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej

http://www.mosir.zabrze.pl/data/do_pobrania/mosir_logo_pionowe.jpg

 

Tereny zrekultywowane w rejonie rzeki Bytomki