Cennik HWS

Nazwa Pozycji

Jednostka ceny

Cennik

Arena główna

(od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00 - 6.00 oraz
w weekendy i święta)

     

Boisko 100 x 50 (arena)

550,00 zł brutto/godz.

400,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 50 x 30 (sektor)

200,00 zł brutto/godz.

130,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 30 x 25 (kort)

100,00 zł brutto/godz.

65,00 zł brutto/godz. 1

Arena główna

(od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:00 -14:00)

Boisko 100 x 50 (arena)

400,00 zł brutto/godz.

400,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 50 x 30 (sektor)

150,00 zł brutto/godz.

130,00 zł brutto/godz. 1

Boisko 30 x 25 (kort)

80,00 zł brutto/godz.

65,00 zł brutto/godz. 1

Sala gimnastyczna (86)

 

85,00 zł brutto/godz.

65,00 zł brutto/godz. 1

Poziom 7,50

 

75,00 zł brutto/godz.

55,00 zł brutto/godz. 1

Salka Squash

 

35,00 zł brutto/godz.

26,25 zł brutto/godz. 2

Karnet 5 wejść

140,00 zł brutto

Sala konferencyjna

 

80,00 zł brutto/godz.

60,00 zł brutto/godz. 1

Kawiarnia

 

45,00 zł brutto/godz.

35,00 zł brutto/godz. 1

Wypożyczenie sprzętu

Stół do tenisa stołowego

15,00 zł brutto/godz.

12,00 zł brutto/godz. 2

Piłka (nożna, siatkowa, do kosza, squash, tenis)

3,00 zł brutto/szt./godz.

Rakieta do squasha, tenisa

12,00 zł brutto/szt./godz.

Rakieta do tenisa stoł.

3,00 zł brutto/szt.

Dodatkowa szatnia

 

40,00 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Zniżka przysługuje klubom sportowym, stowarzyszeniom, szkołom, przedszkolom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym mającym swoją siedzibę w Zabrzu  za zgodą Zarządu.

  • Dodatkowy 5% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 50 godzin w skali miesiąca kalendarzowego3,
  • Dodatkowy 10% rabat przysługuje w/w w przypadku wynajmu powyżej 90 godzin w skali miesiąca kalendarzowego3.

2 – Prawo do zniżki przysługuje na podstawie odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3 – Dodatkowe rabaty na wynajem nie sumują się.

W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje Zarząd

UWAGA!!!

Za zgubienie lub zniszczenie klucza systemowego pracownicy pobierają opłatę w wysokości 40,00zł brutto

 

Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2021r.