Halowy Turniej Piłki Nożnej "Graj o swoje"

Halowy Turniej Piłki Nożnej „Graj o Swoje”
org. SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

HWS ul. Matejki 6